Чистота на мислата и на срцето

Старо правило е дека секое екстремно растегнување на нештата во една насока, предизвикува реакција во спротивната.

Кога денеска светот и нашето опкружување стануваат цинично (опасно) место, ти иде да се … Read the rest

Следење на објави на НетМкд

За приказ на објавите на НетМкд постојат 2 можности:

Community –  Можете да ги следите објавите на сите членови на НетМкд кои се објавени како Public или Site Member како … Read the rest

Подесување приватност на објавите

Подесување приватност на објавите

Добро е да се знае дека  кога ќе објавите  некоја содржина на НетМкд, мислење, фотографија или видео, секогаш можете да изберете кој може да ја види. … Read the rest

НетМкд да бидеме повеќе поврзани

Социјалната интеракција со други луѓе повеќе или помалку  е во природата на човекот, но секогаш  се бара начини на воспоставување на меѓусебната врска. Денес, во оваа ера на дигитализација, социјални … Read the rest