Следење на објави на НетМкд

За приказ на објавите на НетМкд постојат 2 можности:

Community –  Можете да ги следите објавите на сите членови на НетМкд кои се објавени како Public или Site Member како и објавите на групите во зависнот од  подесувањето на приватноста.… Read the rest

Подесување приватност на објавите

Подесување приватност на објавите

Добро е да се знае дека  кога ќе објавите  некоја содржина на НетМкд, мислење, фотографија или видео, секогаш можете да изберете кој може да ја види. Најдобро е,  кога ќе кликнете во полето за да објавите … Read the rest

НетМкд да бидеме повеќе поврзани

Социјалната интеракција со други луѓе повеќе или помалку  е во природата на човекот, но секогаш  се бара начини на воспоставување на меѓусебната врска. Денес, во оваа ера на дигитализација, социјални мрежи и медиуми, луѓето социјалната интеракција  не ја правата  на … Read the rest