Подесување приватност на објавите

Подесување приватност на објавите

Добро е да се знае дека  кога ќе објавите  некоја содржина на НетМкд, мислење, фотографија или видео, секогаш можете да изберете кој може да ја види. Најдобро е,  кога ќе кликнете во полето за да објавите било каква содржина,  прво да  оберете кој може да ја гледа објавата, а последниот избор што сте го направиле ќе биде запаметен и за следните објави. Но, ако случајно го споделите мислењето со погрешна публика, тоа  секогаш можете да го промените како што е прикажано на слката.

Повеќето луѓе сакаат да ги споделат работите со своите пријатели, но  ВИЕ избирате и одлучувате дали  објавите ќе  бидат  јавни – Public, за членови на НетМкд – Site Members , за пријатели  – Friends Only или само за себе – Ony Me. Напоменуваме дека објавите на содржините на НетМкд се видливи само за регистрирани членови, додека  лица кои не се регистрирани членови на НетМкд немаат воопшто пристап до профили, објави, листинг на членови, односно во целост е загарантирана вашата приватност.  Објавите како  Public  или  Site Members подразбира дека се видливи за сите регистрирани членови на мрежата на НетМкд.

Подесувањето на приватноста на постовите кои ги објавувате е исто  како и на другите социјални мрежи и како што погоре е објаснето.

Да се чувствуваме повеќе поврзани и помалку осамени … да создадеме подобро место и свет во кој личните врски и интереси се над се . Изградена со љубов. Македонска социјална мрежа.

На NetMkd нема досадни реклами или платени објави на кои Вие сте само цел за нечии интереси.

Express Yourself on #NetMkd!
Let’s Stay Connected

About the author: Support Team NetMkd .mk
Денот е поубав кога сме заедно на НетМкд !

Reactions & comments

Feel the difference. Let’s Stay Connected!

Comments

No comments yet