New user registration page

Добре дојдовте на страницата за регистрација на нов корисник на НетМкд!!!

За регистрација на сајтот пополнете ги  податоците во соодветните полиња, а по регистрацијата  ќе ви биде пратен линк на вашата имеил адреса која треба да го кликнете за активација и тогаш можете да се логирате со корисничкото име – username  (внесенатаe-mail  адреса  не е username) и лозинката – password  кои сте ги внеле  во полињата на формата за  регистрација.

Enter your desired username
Enter your email address
Please re-enter your email address
Enter your desired password
Please re-enter your password
Fields marked with an asterisk (*) are required.