Следење на објави на НетМкд

За приказ на објавите на НетМкд постојат 2 можности:

Community –  Можете да ги следите објавите на сите членови на НетМкд кои се објавени како Public или Site Member како и објавите на групите во зависнот од  подесувањето на приватноста.

Following –  Објавите  само од членови и групи што ги следите. Со оваа опција  нема да  ги гледате  објавите од луѓе или групи што не ги следите, дури и ако тие објави  се објавени како Public или Site Member, што значи  ги имаат поставките за приватност што ви дозволуваат да ги видите.

Овие промени на НетМкд ви овозможуваат да следите се што се објавува на мрежата или да изберете да се фокусирате само на вашите пријатели,  вашите групи како и на луѓето што не ви се пријатели, а сакате ги следите.

Исто така сега имате можност да одберете  поставување на приказот вашите објави  да не се прикажуваат. Тогаш од копчето Hide my post одберете ја опцијата Hide my post  и потоа кликнете  на копчето Apply. Тоа е ваше право.

User Following

Конечно, тука е и таа можност и оваа  функција е дел од додатокот за пријатели. Во овој момент сите ваши пријатели  со воведените   промени на НетМкд автоматски ќе ги следите сите ваши пријатели. Новите пријателства исто така се означени како луѓе што ги следите и обратно кога прифаќате барање за пријател.

Воведувањето на оваа функција ќе ви овозможи:

  • да следете пријатели
  • да следете луѓе кои не ви се пријатели

Ако тој пријател објавува премногу за ирелевантни работи, но сакаш да останеш пријател, одбери  Stop folloving! Готово, нивните мислења веќе нема да “се натрупуваат” на  вашиот приказ. Слично, но обратно ако сакате да следите некого без да бидете пријател. За да ги видите неговите објави на вашиот  приказ, но имајќи во предвид дека тоа се само постовите кои се објавени како Public или Site Member, можете да го направите и тоа, одберете само Start folloving.

About the author: Support Team NetMkd .mk
Денот е поубав кога сме заедно на НетМкд !

Reactions & comments

Feel the difference. Let’s Stay Connected!

Comments

No comments yet